palvelut

Psykologinen soveltuvuusarviointi

Marblesin suorahakuprosessiin voidaan sisällyttää soveltuvuusarviointi, jossa varmistetaan henkilön sopivuus tiimiin ja tehtävään.
kaksi naista istuu haastattelussa

Mihin soveltuvuusarviointia tarvitaan?

Psykologinen soveltuvuusarviointi on monimenetelmäinen tutkimus, jossa asiaan erikoistunut laillistettu psykologi haastattelee ehdokasta ja tekee hänen kanssaan erilaisia tehtäviä ja harjoituksia. 

Soveltuvuusarvioinnin tarkoituksena on selvittää:

  • Ehdokkaan soveltuvuutta tehtävään, johon häntä harkintaan
  • Vahvuuksia ja kehitysalueita suhteessa tehtävän vaatimuksiin
  • Soveltuvuutta tiimiin, työyhteisöön ja organisaatioon.

"Psykologinen soveltuvuusarviointi on hyödyllinen usealla eri tavalla. Se tuo selkeyttä ehdokkaiden väliseen vertailuun rekrytoinnin loppumetreillä ja auttaa osaltaan välttämään selkeät virherekrytoinnit. Se tuo konkretiaa siihen, miten henkilöä tulisi johtaa ja motivoida jatkossa."
Näin kertoo yhteistyökumppaninamme soveltuvuusarvioinneissa toimiva laillistettu psykologi Juho Toivola.
 

Haluatko kuulla lisää suorahakuprosessistamme?

Ota yhteyttä