Tietosuoja 2024

Marblesin tietosuojakäytäntö /Data Privacy

Kotisivujemme tietosuojakäytäntö. Kuvailemme, mitä tietoja kerätään ja kuinka niitä käytetään. /We collect data for the operation of our website, to develop our website, to develop our headhunting service and for marketing purposes.

Mitä tietoa keräämme?

1) Yleistä käyntiisi liittyvää dataa tilastoimistarkoituksiin.
Tämä tieto ei yksilöi sinua henkilönä mihinkään Marblesin järjestelmään.

2) Yksilöivää tietoa, jonka luovutat meille omasta tahdostasi. Luovutat tätä tietoa lomakkeilla esimerkiksi liittyessäsi, vinkatessasi itsestäsi tulevia hakuja varten, jättäessäsi yhteydenottopyynnön tai ilmoittautuessasi koulutukseen.

Mitään luovuttamiasi tunnistetietoja ei myydä tai luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön markkinointitarkoituksiin.

Miksi keräämme tietoja?

Keräämme tietoja varmistaaksemme kotisivujemme toiminnan, kehittääksemme kotisivujamme, kehittääksemme suorahakupalveluamme ja tehdäksemme markkinointia. Koulutusilmoittautumiset toimivat koulutussisällön tuotannon tukena.

Tiedot ja yksityisyydensuoja

Analysoimme verkkosivujen kävijöiden toimintaa tilastoimistarkoituksessa. Yleisten kävijätilastojen lisäksi saatamme tallentaa hiiren liikkeitä, klikkauksia ja muuta kävijädataa. Kaiken tunnistettavan datan (kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai LinkedIn-profiilisi URL-osoitteen) annat meille vapaaehtoisesti.

Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietoja luotetuille kumppaneillemme tarvittaessa koulutussisällön suuntamisen tarkoituksessa tai asiakkaillemme suorahakupalvelun toteuttamiseksi.

Miten keräämme tietoa?

Keräämme tietoa evästeillä (cookie) ja sivustolta löytyvillä lomakkeilla.

Verkkosivuvierailijan on mahdollista muuttaa evästeiden toimintaa suoraan sivustoltamme. Huom: Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivujen toimintaan, minkä takia emme suosittele sitä.

Käyttämämme evästeet

Sivustomme voi käyttää sekä omia että kolmansien osapuolien asettamia evästeitä.

Marblesin asettamat evästeet:
Nämä evästeet liittyvät kotisivujemme toimintaan ja markkinointiin. 

Keräämme HubSpotin avulla mm. tietoa verkko-osoitteesta, josta tulet, koska olet käynyt ensimmäisen kerran, koska olet viimeksi käynyt ja kuinka monta kertaa olet käynyt. Mikäli olet rekisteröitynyt sivuillemme esimerkiksi uutiskirjeen tilaajaksi, tiedot voidaan yhdistää sinuun henkilönä. Keräämme tietoa, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustollamme.

Kolmansien osapuolien käyttämät evästeet:
Sivuston käyttämät analyysi- ja markkinointityökalut käyttävät omia evästeitään. Käyttämämme työkalut ovat Google Analytics, Google Ads, Facebook ja LinkedIn.

Tallennettuihin tietoihin kuuluvat mm. selaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi, vierailusi lähde, aika ja kesto, käyntien määrä, sivustolla oltu aika ja katsotut sivut. Evästeissä saattaa olla myös tunnistenumero, jonka avulla tunnistamme sinut (tai selaimesi) seuraavalla vierailullasi.

Muuta evästeasetuksia

Verkkomarkkinointi

Keräämäämme dataa voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin omalla sivullamme tai muilla sivustoilla. Tavoitteemme on markkinoida palveluitamme käyttäjän verkkosivuillamme näkemään sisältöön perustuen. Mainostamme palveluitamme sekä omalla että kolmansien osapuolien sivuilla. Vierailuasi sivustollamme voidaan seurata evästeiden avulla. Näitä tietoja käytetään mainostamaan palveluitamme muilla nettisivuilla. Markkinointikumppanimme voivat käyttää omia evästeitään personoitujen mainosten esittämiseen. Nämä evästeet keräävät tyypillisesti tietoja sivuista, joilla vierailet. Sellaisia tietoja, joita  ei voida käyttää tunnistamiseesi (kuten vierailusi kesto), voidaan jakaa mainos- tai liiketoimintakumppaneillemme.

Kolmansien osapuolten nettisivut

Sivustollamme voi olla linkkejä toisille nettisivuille. Emme ole vastuussa sivustoista, jonne päädyt meidän sivujemme kautta. Tietosuojakäytäntömme ei vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen keräämistä tiedoista.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:
Marbles Oy (Y-tunnus: 2283407-3)
Siltasaarenkatu 12 C
00530 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Antti Romppainen
040 557 6993
antti.romppainen (at) marbles.fi

Rekisterin nimi:
Marbles Oy:n viestintärekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.marbles.fi, b) edustaa yritystä joka on Marbles Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani tai c) on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Marbles Oy:n asiakas-, kandidaatti- ja markkinointitoiminnan harjoittaminen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Marbles Oy:n ajankohtaisista asioista tai ajankohtaisista palveluista, kuten esimerkiksi suorahaussa olevista positioista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Marbles saattaa käyttää mainitussa viestinnässä yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, henkilön edustama yritys, LinkedIn-profiilin URL, henkilöä kiinnostavat toimialat.

Tietojen luovutus, siirtäminen ja suojaus

Marbles ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Yhdysvaltalaisissa palveluntuottajissa henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Poistopyyntö lähetetään rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (ks. yllä)

Lisätietoja

Lisätietoja henkilörekisteristä ja sen käytöstä saa rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä (ks. yllä).

_________

What data are we collecting?

1) General data related to your visit for statistical purposes.

This data does not identify you personally to any Marbles system.

2) Individual data you provide to us at your free will. You provide this data on forms e.g. when you join, suggest yourself for future headhunting cases, submit a contact request, or enroll in training.

No personally identifiable data you provide will be sold or made available to third parties for marketing purposes.

 

Why do we collect data?

We collect data to ensure the operation of our website, to develop our website, to develop our headhunting service and to do marketing. Training registrations support the production of training content.

 

Data and privacy

We analyze the activities of website visitors for statistical purposes. In addition to general visitor statistics, we may record mouse movements, clicks, and other visitor data. You voluntarily provide us with any personally identifiable data (such as your email address or the URL of your LinkedIn profile).

Your data will not be passed on to third parties for marketing purposes. However, we may disclose the data to our trusted partners, if necessary, for the purpose of directing training content or to our clients for the purpose of implementing a direct headhunting service.

 

How do we collect data?

We collect data through cookies and forms found on the website.

It is possible for a website visitor to change the function of cookies directly from our website. Note: Disabling cookies may affect the operation of the site, which is why we do not recommend it.

 

The cookies we use

Our website may use both our own and third-party cookies.

Cookies set by Marbles:

These cookies are related to the operation and marketing of our website.

With the help of HubSpot, we collect e.g. information about the web address of yours, the time you first visited, since you last visited, and how many times you have visited. If you have registered on our website as a subscriber to a newsletter, for example, the data can be combined with your individual profile. We collect data to provide the best possible user experience on our site.

Our website may use both our own and third-party cookies.

 

Cookies used by third parties:

The analysis and marketing tools used by the website use separate cookies. The tools used are Google Analytics, Google Ads, Facebook and LinkedIn.

The stored data includes e.g. the type of browser and operating system, the source, time and duration of your visit, the number of visits, the time spent on the site, and the pages viewed. Cookies may also contain an identification number that we use to identify you (or your browser) on your next visit.


Change cookie settings

 

Remove cookies

Further information on the personal register and its use can be obtained from the person in charge of the register (see below).

 

Internet marketing

The data we collect may also be used for marketing purposes on our own website or other sites. Our goal is to market our services based on the content a user accesses on our website. We advertise our services on both our own and third-party sites. Your visit to our website may be monitored using cookies. This information is used to promote our services on other websites. Our marketing partners may use their own cookies to serve personalized ads. These cookies typically collect data about the pages you visit. Information that cannot be used to identify you (such as the length of your visit) may be shared with our advertising or business partners.

 

Third party websites

Our website may contain links to other websites. We are not responsible for the sites you access through our pages. Our privacy policy is not responsible for the information collected by third party websites.

 

Registry description

Registry description in accordance with section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

Registrar:

Marbles Oy (Business ID: 2283407-3)

Siltasaarenkatu 12 C

00530 Helsinki

Person in charge of registry matters:

Antti Romppainen

040 557 6993

antti.romppainen (at) marbles.fi

 

Registry name:

Marbles Oy's communications register

 

Grounds for keeping the register

The person in the register has either a) submitted their contact information using the form at www.marbles.fi, b) represents a company that is a customer or partner of Marbles Oy, or c) has otherwise expressed its consent to be added to the register.

 

Purpose of the register

The purpose of the register is to carry out Marbles Oy's customer, candidate's and marketing activities. Information on current affairs or current services of Marbles Oy, such as direct headhunting, can be sent to persons in the register at reasonable intervals by e-mail. Personal data is processed within the limits permitted and required by the Personal Data Act.

Marbles may use partners in such communications. Some registry information may be transferred to partner servers due to technical requirements.

 

The register contains the following information: 

Person's first and last name, email address and phone number, company represented by the person, URL of the LinkedIn profile, industries of interest to the person.

 

Disclosure, transfer and protection of data 

Marbles does not disclose information to outsiders. In the case of US service providers, personal data is transferred outside the European Union. However, personal data is protected as required by the Personal Data Act.

The personal data of the data subject will be destroyed at the request of the user. The removal request is sent to the person in charge of the registry (see above).

 

Learn more

Further information on the personal register and its use can be obtained from the person in charge of the register (see above).

logo-white