Growth Hacker

 Kasvua uusin keinoin.
 

Growth hacking eli kasvuhakkerointi on yksi viime vuosien muotitermeistä. Kasvuhakkerointi tähtää kasvuun tavanomaisista poikkeavin keinoin. Sen pyrkimyksenä on löytää toimivia digimarkkinoinnin keinoja ja osallistaa kuluttajia yrityksen kasvupyrkimyksiin. Esimerkiksi Hotmail kasvoi aikoinaan suurimmaksi sähköpostialustaksi ehdottamalla sähköpostin vastaanottajalle, että tämä vaihtaisi sähköpostitilinsä Hotmailiin.

Yksinkertaisimmillaan kuka vaan voi olla Growth hacker. Tämän takia nimike onkin levinnyt hyvin kirjavaan käyttöön. Ammattimainen kasvuhakkerointi perustuu kuitenkin mitattaviin tuloksiin. Ryan Holiday on määrittelyt kasvuhakkerin näin: ”Growth hacker on henkilö, joka on heittänyt perinteisen markkinoinnin pelikirjan pois ja korvannut sen testattavalla, seurattavalla ja skaalautuvalla toiminnalla. Työkalut ovat sähköposti, pay-per-click-mainokset, blogit sekä API-alustat mainosten, julkisuuden ja rahan sijaan.” Kasvun keskiössä on siis tuote, johon kohdistuvia toimenpiteitä voidaan mitata ja seurata.

Growth Hackerin palkka

3800-5300€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Growth Hackerin koulutus

Kaupallinen tai tekninen koulutus.