Chief Digital Officer - CDO

Hän vastaa siitä, että yritys ottaa kaiken ilon ja tuloksen irti digitalisaatiosta. CDO ymmärtää, mihin kaikkeen digitaalisuus voi yltää, etsii digitalisaation suomat mahdollisuudet ja sovittaa ne yrityksen toimintaan. Usein hänen tehtävänsä on myös muuttaa, kehittää, jopa radikaalisti disruptoida yrityksen toimintatapaa.  Hän keskittyy digitekemisen käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä varmistaa, että digitalisaation mukana tuomat muutoksen tuulet eivät puhalla missään olosuhteissa yrityksen venettä kumoon.

CDO istuu yleensä yrityksen johtoryhmässä ja kantaa kortensa kekoon kasvuun, tehokkuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen liittyvissä asioissa. Toisinaan hän vääntää muille vaikka rautalangasta, mikä on toimialan digitaalinen tulevaisuus. CDOn omaan organisaatioon kuuluvat usein mm. Analytics&Insight -yksikkö sekä kehitystiimit.  

CDO:n palkka

9000–12 000€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2019-2020.

CDO:n koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.