Chief Digital Officer - CDO

Digitaalisen potentiaalin kohottaja

Tämä uusi pomo vastaa siitä, että yritys ottaa kaiken ilon ja tuloksen irti digitalisaatiosta. CDO ymmärtää, mihin kaikkeen digitaalisuus voi yltää, etsii digitalisaation suomat mahdollisuudet ja sovittaa ne yrityksen toimintaan. Usein hänen tehtävänsä on myös muuttaa, kehittää, jopa radikaalisti disruptoida yrityksen toimintatapaa.  Hän keskittyy digitekemisen käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä varmistaa, että digitalisaation mukana tuomat muutoksen tuulet eivät puhalla missään olosuhteissa yrityksen venettä kumoon.

Digiliiketoiminnan guru istuu yleensä yrityksen johtoryhmässä (se C ja O) ja kantaa kortensa kekoon kasvuun, tehokkuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen liittyvissä asioissa. Toisinaan hän vääntää muille vaikka rautalangasta, mikä on toimialan digitaalinen tulevaisuus. CDOn omaan organisaatioon kuuluvat usein mm. Analytics&Insight -yksikkö sekä kehitystiimit.  Nimike on vakiintunut, mutta jäänyt silti myös harvinaiseksi. Johtoryhmässä sen edelleen korvaa jokin perinteisempi titteli, kuten Kehitysjohtaja, CMO tai CIO, jopa CFO. Tälloin kuitenkin näihin perinteisempiin vastuisiin on liitetty paljon uutta ja digitaalista!

CDO:n palkka

9000–12 000€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

CDO:n koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.