Key Account Manager

Yrityksen asiakaskuiskaaja

 

Key Account Manager palkka

Tulospalkkaus, kokonaistavoitteet tasoilla
5300-7300€/kk.
*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2019-2020.

Key Account Manager koulutus

Kaupallinen tai teknillinen koulutus.

Muut vaatimukset

Hyvät kommunikointi- ja kielitaidot ovat eduksi Key Account Managerin tehtävissä.

 


Työnkuva

Key Account Manager on vastuussa yrityksen avainasiakkuuksista. Asiakkuudet joko nimetään hänelle yrityksen toimesta, tai sitten hän kerää ne itse tehdessään asiakashankintaa.
Tämän asiakasgurun työnkuvaan kuuluu tyypillisesti asiakkuuksienhallintaa, neuvottelemista, konsultointia, sekä myyntiä. Häneltä voidaan myös edellyttää kyvykkyyttä liiketoiminnan kehittämiseen.
Key Account Manager vastaa tominnastaan usein Myyntijohtajalle.  

Avainasiakkuuspäällikön rooli on yritykselle erittäin tärkeää nykypäivän markkinassa. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että asiakkaiden kokema hyöty ja arvo yrityksestä säilyy ja he pysyvät tämän myötä yrityksen asiakkaina. 

Vaihtelevat nimikkeet

Nimikkeiden käyttö vaihtelee paljon eri yrityskulttuureissa. KAM:eista käytetään monia eri nimikkeitä, vaikka tehtävänkuva pysyisikin silti asiakkuuksien hallintana. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi Account Strategist, Client Success Manager, asiakkuuspäällikkö, Growth Manager, tai avainasiakkuuspäällikkö.

 

Työnantaja,
haluatko löytää Key Account Managerin?

Ota yhteyttä

KAM,
vinkkaa itsesi mukaan suorahakuihin!

Vinkkaa tästä!