Inbound-rekrytointi ja vaatimukset organisaatiolle

Sisäistä ensin inbound-markkinoinnin malli

Inbound-rekrytointia aloittaessa on tärkeää ymmärtää inbound käsitteenä ja miksi markkinoinnin ammattilaiset pitävät sitä toimivana markkinointimallina. Inbound-markkinointi on hyvin strategista ja pitkäjänteistä toimintaa. Onkin hyvä pitää mielessä, että se ei ole erityisen nopeasti tuloksia tuottavaa, mutta pitkällä aikavälillä ja oikein toteutettuna erittäin palkitsevaa.

Inbound-rekrytointi?

Markkinoinnista tuttua mallia voidaan nykypäivänä soveltaa myös rekrytoinnissa. Tällöin puhutaan inbound-rekrytoinnista, jossa toimenpiteet pohjautuvat pitkän aikavälin tavoitteita tukeviksi. Pikavoittoja ei siis ole luvassa, mutta pitkäjänteinentyö palkitsee tulevaisuudessa. Inbound-rekrytoinnissa pyritään saamaan yhteys potentiaalisiin kandidaatteihin jo hyvissä ajoin, ennen kuin he edes miettivät seuraavaa työnantajaa ja liikettä työuralla. 

Löydätkö itsesi usein tilanteista, joissa työpaikkailmoitusta julkaistessasi on jo kiire ja uutta osaajaa olisi jo tarvittu yrityksessä viime viikolla? Mikäli vastasit tähän mielessäsi kyllä, suosittelen tutustumaan tarkemmin inbound-rekrytointiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

 

inbound rekrytoinnin mahdollisuudet

 

Inboundin vaatimukset organisaatiolle

Inbound-rekrytoinnista on toki puhuttu jo muutaman vuoden ajan, mutta harva yritys näyttää sen metodeja vielä hyödyntävän. Yksi syy tähän on varmasti osaamisen puute. Edelläkävijäyrityksissä osaamista kehitetään ja osaamisen strateginen merkitys ymmärretään. Monissa yrityksissä näin ei kuitenkaan ole ja nykypäivänä uusien osaajien rekrytointi voikin muodostua joidenkin yritysten kilpailukyvyn esteeksi. Nykypäivänä puhutaan paljon it- ja digiammattilaisten osaajapulasta, mutta olisiko sittenkin kyse rekrytoijien osaamispulasta?

Ota viimeistään nyt modernin rekrytoijan työkalupakki haltuun ja varmista, että saat tulevaisuudessakin parhaat osaajat juuri teille töihin!

Marbles tarjoaa rekrytointien ja työnantajamielikuvan parissa työskenteleville ammattilaisille maksuttoman Inbound meets HR-verkkokoulutuksen. Koulutuksen ensimmäisessä osiossa perehdytään Heikki Sivosen johdolla mm. inboundin perusteisiin ja siihen, miten tätä toimintamallia voidaan soveltaa rekrytoinnissa. Aloita opiskelu jo tänään ja liity rekrymarkkinoinnin edelläkävijöiden joukkoon!

Aloita opiskelu


 

Lue vielä nämä!