Koko organisaation Design

Menestyvät tiimit eivät synny vahingossa

Yritys voi muotoilla organisaatiotaan menestymään aivan kuten se muotoilee palveluitaan ja tuotteitaankin.

Paras Digibisneksen investointisi

Muotoile tiimisi huolella

 • Valitse, ensin mitä ongelmia olet ratkomassa!
 • Tunnista toimimattomat rakenteet ja roolitukset!
 • Havainnoi, miten digitalouden huippuammattilaiset  itse mieltävät  työtehtävänsä!
 • Ymmärrä, mitä uusi teknologia vaatii tehtävien jaolta!
 • Kehitä uusi johtamisen malli.
 • Rakenna realistisia tehtävänkuvia!
 • Luonnostele, kokeile, protoile, testaa!
Lähetä yhteyspyyntö!
Antti lokakuussa

Tehtävien design

Aina kiire rekrytoimaan?

Avainhenkilön palkkaukseen lähdetään lähes aina kiireellä.  Realistinen tilannekuva uusien osaajien markkinasta jää hahmottamatta. Uusien tehtävien roolit sekä osaamisten vaatimukset jäävät kiireessä vaille kriittistä tarkastelua. 

 • Missä yrityksen tulee onnistua?
 • Mitä kyvykkyyttä siis tulisi hankkia?
 • Miten sitä hankitaan kestävästi?
 • Miten kyvykkyys jakaantuu eri tehtäviin?
 • Mitä osaamista on realistista hakea? 
 • Miten tämän päivän ammattilaisia motivoidaan ja johdetaan?
Kuva ohjelmoijista

Kyvykkyys ei kehity itsestään

Anna hetki suunnittelulle!

Yritys voi muotoilla uusia tehtäviä  aivan kuten se muotoilee palveluitaankin:
 • Paljastetaan vanhan (kiireisen) määrittelyn ongelmat! 
 • Päätetään, mitä oikeastaan ollaan ratkaisemassa! 
 • Edetään luovasti ja ratkaisukeskeisesti!
 • Luonnostellaan ulottuvilla olevat ratkaisut ja testataan ne aidossa osaajamarkkinassa

Digitalouden uudet tehtävät eivät muistuta vanhoja tehtäviä.

Uuden teknologian osaamisvaatimuksia ei voi surutta lisätä vanhojen vaatimusten jatkoksi.

Uusia osaajia ei enää löydetä kuten heitä ennen löydettiin. 

Lähetä yhteyspyyntö!
Henkilöstöä ryhmässä