VP Marketing, CMO, Markkinointijohtaja

 Markkinointiguru operatiiviselta tasolta tiimin sparraukseen asti

Menestyvä Markkinointijohtaja, tai CMO, ymmärtää tasokkaan, dataan perustuvan toiminnan merkityksen. Verkossa käytävä kilpailu on globaalia ja kovaa – ja vain parhaat pärjäävät.  Johtajan tehtävänä on tartuttaa oma intonsa monenkirjavaan asiantuntijajoukkoon ja sparrata heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Osaaminen on tällä gurulla vahvaa tuotekehityksestä markkinointiviestintään.

CMO johtaa myyntiluvut mielessään, mutta ei koskaan unohda asiakasta. Hän hallitsee dataohjausta, mutta ymmärtää yhtälailla vaikuttavan tarinan merkityksen. Lisäksi markkinointijohtajan on osattava kaitsia laumaansa oikeaan suuntaan. Asiantuntijat - Palvelumuotoilijoista Mobile Developeriin - vaativat ja ansaitsevat visionäärisyyttä sekä tukea erittain vaativaan työhönsä.

Markkinointijohtajalla saattaa olla näppinsä pelissä myös tuotteen, palvelun tai bisnesalueen kehittämisessä. Onhan hänen tiedettävä, mitä asiakas tarvitsee ja vielä vahvemmin se, mitä asiakas tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa.

Markkinointijohtajan palkka

9000–12 000 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Markkinointijohtajan koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.