VP Marketing, CMO, Markkinointijohtaja

Menestyvä Markkinointijohtaja, tai CMO, ymmärtää dataan perustuvan toiminnan merkityksen. Verkossa käytävä kilpailu on globaalia ja kovaa – ja vain parhaat pärjäävät.  Johtajan tehtävänä on tartuttaa oma intonsa monenkirjavaan asiantuntijajoukkoon ja sparrata heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Osaaminen on tällä gurulla vahvaa tuotekehityksestä markkinointiviestintään.

CMO johtaa myyntiluvut mielessään, mutta ei koskaan unohda asiakasta. Hän hallitsee dataohjausta, mutta ymmärtää yhtälailla vaikuttavan tarinan merkityksen. Lisäksi markkinointijohtajan on osattava kaitsia laumaansa oikeaan suuntaan. Asiantuntijat Palvelumuotoilijoista Mobile Developereihin vaativat ja ansaitsevat visionäärisyyttä sekä tukea vaativaan työhönsä.

 

Markkinointijohtajan palkka

9000–12 000 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2019-2020.

Markkinointijohtajan koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.