Digital Transformation Lead

Tämän uuden johtajatyypin vastuulla on vahtia, että yritys hyödyntää digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Digital Transformation Lead hallitsee digitaalisen kentän mahdollisuudet ja rajat, hän etsii ja räätälöi mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota yrityksen ydinliiketoiminnassa. Tämän digimuutosjohtajan tehtävänkuva keskittyy digitekemisen käynnistämiseen, kehittämiseen sekä kohottamiseen liiketoiminnan keskiöön.

Digiliiketoiminnan ammattijohtaja istuu yleensä yrityksen johtoryhmässä. Hän osallistuu yrityksen kasvun, tehokkuuden ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Transformation Lead on digitaalisen tulevaisuudennäkymien viestintuoja ja kehittäjä. Tämä johtaja sijoittuu organisaatiosta riippuen eri yksiköiden välille, hänellä voi myös olla oma kehitysyksikkö.

Nimikkeenä Digital Transformation Lead on melko tuore. Eri yritysten johtoryhmissä tällä osaajalla voi olla hyvinkin erilainen viitta harteillaan, kuten CDO, Business Development Director tai perinteisemmin kehitys- tai muutosjohtaja. Tarkkaavaisimmat ovat huomanneet edellä mainittujen nimikkeiden rinnalla puhuttavan Digital Acceleration -heimosta. 

Digital Transformation Leadin palkka

8000–10 000€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2019-2020.

Digital Transformation Leadin koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.