Teknologian, IT:n ja designin tehtävissä suorahaku on arkipäivää

Suorahakua, jota myös headhuntingiksi kutsutaan, käytettiin aikaisemmin lähinnä johtajatason tehtävissä, mutta nykyisin tilanne on toinen. Suorahakukonsulttien työ suuntautuu yhä useammin myös asiantuntijatasolle, kun yrityksillä on haasteita löytää osaajia omin keinoin. Työpaikkailmoittelu ei toimi, kun yritykset käyvät kisaa kaikkien haluamista erikoisosaajista. Suorahaku on yksi parhaista keinoista aktivoida potentiaalisia kandidaatteja - kuitenkaan unohtamatta muita modernin rekrytoinnin keinoja, kuten inbound-rekrytointia.

Kysytyimmät osaajat vuonna 2022

Digiammattilaisten rekrytointi on haasteellisempaa vuosi vuodelta. Vaikeimpia täytettäviä rooleja tuntuvat olevan edelleen IT:n ja teknologian asiantuntijatehtävät, mutta myös data engineerit ja muut data-alueen ammattilaiset, sekä ehkä hieman yllättäen myös palvelumuotoilun tehtävät eli service designerit ovat heitä, joita nyt kaikki haluavat rekrytoida. Digimarkkinoinnin tehtävistä erityismaininnan ansaitsevat markkinoinnin automaation hands on-osaajat, joiden kysyntä on myös suurta. Verkkokaupan eli eCommerce-alueen osaajia etsittiin erityisesti alkuvuonna 2022 sekä koko koronapandemian alkuaika.

Miten digiammattilaisten suorahaku toimii?

Onnistunut suorahakuprosessi on rekrytoivan yrityksen ja suorahakukonsultin välistä yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen. Yritys luottaa konsultin tietoon luottamuksellisia asioita yrityksestä ja haettavasta profiilista, ja kaikki prosessin aikana esiin tulleet tiedot ovat salassapidettäviä. Suorahaku ei ole ilmoitushakua, vaan potentiaalisten kandidaattien suoraa kontaktointia ja kontaktointien pohjalta käytäviä luottamuksellisia keskusteluja, joissa konsultti esittelee tehtävän henkilölle, ja keskustelujen jälkeen potentiaaliset ja kiinnostuneet henkilöt esitellään asiakasyritykselle. Tähän on aina kandidaatin lupa. Marblesin suorahakukonsultit tapaavat kaikki kandidaatit, mutta alalla on myös erilaisia toimintamalleja.

Suorahaku vaatii erityisosaamista

Vaikka suorahakua on otettu jo myös osaksi yritysten sisäistä rekrytointifunktiota, on hyvä ymmärtää, että suorahakua ei voi tehdä "kuka tahansa". Suorahaku vaatii tekijältään yhdistelmän oman alan erikoisosaamista, ja lisäksi esimerkiksi erinomaisia sosiaalisia taitoja, verkostoitumistaitoja sekä myynnillisyyttä. Esimerkiksi kylmäsoittojen tekeminen kandidaateille on suorahakukonsultin arkea - soitot tukevat ja tehostavat prosessia ja tuovat henkilökohtaisuutta kontaktointivaiheeseen. Juuri tämä on yksi erinomaisen kandidaattikokemuksen kulmakivistä. Massakontaktoinnit eivät kuulu tasokkaaseen, tulokselliseen suorahakuun. 

 

Lue vielä nämä!