Data Scientist ja Data-analyytikko

Hallussa myynti ja asiakkuudet.

Kun dataa on paljon tai vaikkapa todella paljon, tarvitaan Data Scientistin osaamista ja viisautta. Big data, valtavat datamassat ovat tälle osaajalle arkipäiväisiä haasteita, joiden ratkaisemisesta hyötyy koko yritys. Dataa on pyöritettävä luovasti. Sitä pitää kerätä, hallinnoida, analysoida ja jalostaa eteenpäin. Isommassa data- ja analytiikkatiimissä kokeneemmat tekijät tai tiimin vetäjät voivat liikkua nimikkeillä, kuten Head of Data Science, Lead Data Scientist tai Senior Data Scientist.

Data Scientistin suurennuslasin alla ovat yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat asiat: poikkeamat, yhtäläisyydet, eroavaisuudet ja tulevan arvioiminen, ennustaminen. Hän työskentelee esimerkiksi asiakkuus- ja klikkidatan tai logistiikkadatan parissa. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita verkkokaupan tuloksellisuuden parantaminen datan avulla, mutta osaamista voidaan soveltaa paljon muuhunkin. 

Nimikekulttuuri on tällä alueella vielä varsin kehittymätön. Data-analyytikko voi joissain organisaatioissa tarkoittaa samaa kuin Data Scientist - tieteilijä - joissain toisissa. Rekrytoivan esimiehen kannattaa olla tarkkana, eikä arvioida osaajia nykyisten tittelien perusteella!  Myös palkkatason samaa nimikettä kantavien joukossa vaihtelevat erittäin paljon, jopa 100%. Vaatii tarkkuutta myös HR:ssä. 

Data Scientistin palkka

5000–8000 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Data Scientistin koulutus

Matemaattinen, teknillinen tai kaupallinen korkeakoulutus.