Hyvän kandidaattikokemuksen ABC

Kandidaattikokemus (Candidate Experience, CX) eroaa hakijakokemuksen käsitteestä siten, että kandidaattikokemuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan suorahaun kautta rekrytointiprosessiin kutsuttuja henkilöitä. Hakijakokemus on taas työpaikkaa itse hakeneen henkilön kokemus rekrytointiprosessissa. Näillä on siis eronsa.

Kandidaatti = suorahakuprosessiin kutsuttu henkilö

Hakija = avointa tehtävää hakenut henkilö

Suorahaussa ei siis voida puhua hakijoista. Hakija on tässä tapauksessa pikemminkin työnantaja, joka hakee työntekijää. Roolit ovat tässä asetelmassa ikään kuin vaihtuneet. Tämä uusi “roolitus” asettaa työnantajan edustajalle erilaiset vaatimukset, kuin jos hän olisi tapaamassa työnhakijaa. Vaikka jokaista kohtaamista voidaan pitää erittäin tärkeänä yrityksen työnantajamielikuvan kannalta, on suorahaun kautta tapaamiseen tulevan kandidaatin kohtaamisessa vielä hieman erityisempi asetelma.

kandidaattikokemus

Mikä on kandidaatin ja hakijan ero?

  1. Kandidaatti ei ole hakenut yritykseen töihin, vaan hänet on kutsuttu ja hän on
    päättänyt lähteä rekrytointiprosessiin mukaan.

  2. Kandidaatti ei lähtökohtaisesti vielä ole päättänyt, haluaako hän töihin kyseiseen yritykseen. Yleensä hakija on tehnyt hakemusvaiheessa alustavan päätöksen
    yritykseen haluamisestaan.

  3. Kandidaatti odottaa, että työnantaja kertoo yrityksestä ja tehtävästä sillä tavalla, että hän saa siitä riittävästi tietoa tehdäkseen päätöksen, onko tehtävä häntä varten. Kandidaatti on saanut suorahakukonsultilta pohjatietoa, jonka pohjalta hän on osoittanut alustavan kiinnostuksensa. Työnantajalle jää vielä reilusti tehtävää
    - työ ei ole vielä valmis!

  4. Yleensä kandidaatti olettaa, että kyseessä on ammattimainen keskustelu, ei perinteinen työhaastattelu. Työnantaja ei voi lähteä tähän tapaamiseen asenteella ”hän saa kertoa miksi meidän pitäisi palkata hänet”. Tässäkin roolit ovat eläneet siten, että työnantajan tehtävä on vakuuttaa kandidaatti siitä, että hänen kannattaisi tulla heille töihin. Mitä kysytympi osaaja, sitä enemmän työnantaja saakin vakuuttelua tehdä.

Positiivisen hakija- ja kandidaattikokemuksen tärkeyttä yrityksen työnantajamielikuvalle ei voida liiaksi korostaa! Tuli henkilö sitten mitä kautta tahansa, häntä on aina syytä kohdella kuin parasta asiakasta.

Kiinnostaako moderni rekrytointi? Tutustu muihin tämän alueen sisältöihin.


Katja Wasenius on kokenut IT- ja digirekrytoinnin ammattilainen, joka on työskennellyt alalla rekrytoinnin,
suorahaun ja myynnin parissa 15 vuotta. Katjan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat esimerkiksi inbound-rekrytointi ja -markkinointi sekä
työnantajamielikuva-asiat.  

 

Lue vielä nämä!