Dataohjattu Employer Branding

Onnistunut Employer Branding eli työnantajamielikuvamarkkinointi herättää potentiaalisen osaajan mielenkiinnon yritystä kohtaan jo ennen kuin henkilö edes harkitsee työpaikan vaihtamista. Pitkäjänteinen Employer Branding tehostaa myös rekrytointiprojekteja mm. lyhentämällä rekrytointeihin käytettyä työaikaa ja ennen kaikkea lisäämällä innostuneiden osaajien määrää.

Miksi Employer Brandingin tulisi olla datalla ohjattua?employer branding

Työnantajamielikuvan parissa on työskennelty jo vuosia, mutta työn tuloksien esittäminen on edelleen haasteellista. Datan avulla Employer Brandingin tehokkuuden todentaminen on silti mahdollista jo tänä päivänä. Inbound-markkinoinnin parhaat menetelmät voidaan tuoda myös rekrytoinnin ulottuville. 

Datasta on tullut yrityksille yhä merkityksellisempää. Sen avulla ymmärretään yhä paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja tarpeita. Samaa dataan ja analyysiin perustuvaa logiikkaa voidaan soveltaa myös Employer Brandingissä ja potentiaalisten tulevaisuuden työntekijöiden kiinnostuksen herättämisessä sekä sitouttamisessa.

Inbound-markkinoinnin menetelmät ovat kestävän EB:n perustana

Uudet työkalut mahdollistavat markkinoinnin maailmasta tuttujen hoito-ohjelmien tuomisen osaksi työnantajamielikuvan kehittämistä. Employer Branding kehittyy vähitellen inbound-rekrytoinniksi. Sen avulla rakennetaan pitkäjänteisesti suhteita haluttuihin kohderyhmiin. Inbound-rekrytointi on taktista, dataohjattua ja tavoitteellista tekemistä. Inbound-metodologian sisäistäminen luo vahvan pohjan onnistuneelle Employer Branding -työlle.

Näin pääset liikkeelle dataohjatussa rekrytoinnissa!


Return on Recruitment
Investment -mittaus

Return on Recruitment Investment eli RORI-mittauksen avulla selvitetään kuinka paljon rekrytointeihin käytetyt eurot tuottavat.
Kysy RORIsta!


Employer Branding
auditointi

Millä tasolla yrityksen Employer Branding työ nyt on? Miten inbound-markkinoinnin parhaat käytännöt tuodaan osaksi EB-työtä?

Ota yhteyttä