Projektipäällikkö, Tuotepäällikkö, Tuoteomistaja

Vision johtaminen lopputuotteeksi.

Ketterä ohjelmistokehitys vaatii visionäärisen ja tilannetajuisen projektien vetäjän. Proikkari tietää, mitä ohjelmistojen tai sovelluksien tulee tarjota käyttäjälle nyt ja tulevaisuudessa, ja myös, mitä kilpailijat tarjoavat markkinoilla. Hän ymmärtää hyvin web- ja mobiilipalveluiden teknologiset tasot: palvelimet, verkon, tietokannat, logiikan, sovellukset, rajapinnat ja käyttöliittymän. Hän osaa myös tulkita teknologiaa myynnin ja markkinoinnin rajapinnassa. 

Projektipäällikön yhteistyö on tiivistä mm. ArkkitehtienWeb DeveloperienData-analyytikkojen ja UI/UX Designereiden kanssa. Hän on sosiaalisten tilanteiden taitaja, jonka kanssa yhteistyö sujuu ja juttu luistaa. Projektien taitaja hallitsee projektin edistämisen mallit, palvelumuotoilun asiakaslähtöiset periaatteet ja hermonsa – tällä tyypillä pysyy pää kylmänä. Tässä roolissa nimikkeet ovat kehittyneet varsin kirjaviksi, konsulttiyhtiöillä, suuryrityksillä ja start-upeilla on kaikilla omat toisistaan poikkeavat nimikekulttuurinsa. 

Projektipäällikön palkka

4500–5700 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Projektipäällikön koulutus

Tietojenkäsittelytieteen korkeakoulutus.