Digital Architect

Tavoitteena asiakaskokemuksen parantaminen

Digiarkkitehti vastaa digitaalisten kanavien arkkitehtuurista, joiden keskiössä on asiakaskokemus. Hänelle kuuluu markkinoinnin järjestelmien toiminnalliset ja tekniset määrittelyt. Hän hyödyntää tehtävässään kattavasti teknologiaa, analytiikkaa sekä pilvipalveluita automatisoidakseen asiakaskokemuksen prosesseja verkossa. Tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen sekä myynnin kasvu.

Tämän henkilön tulee tuntea ja osata teknistä maailmaa, mutta hän ymmärtää myös liiketoimintapuolta ja työskentelee läheisesti markkinoinnin kanssa.

Digital Architectin palkka

4800-6200€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Digital Architectin koulutus

Kaupallinen tai tekninen korkeakoulutus.