Digital Architect

Tavoitteena asiakaskokemuksen parantaminen

 

Digital Architectin palkka

4800-6200€/kk
*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

 

Digital_architect_palkka

Digital Architectin koulutus

Digitaalisella arkkitehdillä on tyypillisesti kaupallinen tai tekninen korkeakoulutus. 

 

Työnkuva

Digiarkkitehti vastaa digitaalisten kanavien arkkitehtuurista, joiden keskiössä on asiakaskokemus. Hänelle kuuluu markkinoinnin järjestelmien toiminnalliset ja tekniset määrittelyt. Hän hyödyntää tehtävässään kattavasti teknologiaa, analytiikkaa sekä pilvipalveluita automatisoidakseen asiakaskokemuksen prosesseja verkossa. Tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen sekä myynnin kasvu.

Tämän henkilön tulee tuntea ja osata teknistä maailmaa, mutta hän ymmärtää myös liiketoimintapuolta ja työskentelee läheisesti markkinoinnin kanssa.

Nimike 

Digiarkkitehdin nimike on vakiintunut englanninkieliseen Digital Architectiin. Muita nimikkeitä ovat esim. Architect, Digital; Digital Lead, Architecture; Lead Architect; Web Architect; Architect, Digitalization. On kuitenkin huomioitava, että erikokoisissa yrityksissä voi toimia useampia arkkitehteja ja päin vastoin. Rekrytoinneissa täytyykin olla tarkkana, minkälaista arkkitehtia haetaan ja mitä kyseisen arkkitehdin työpöydältä tulee löytymään.

Suuremmissa organisaatioissa on usein omat erityisarkkitehtinsä eri osa-alueita varten, esim. Tietoarkkitehti (Information Architect), Infra-arkkitehti (Infrastructure Architect), Teknologia-arkkitehti (Technology Architect), IT-arkkitehti tai ICT-arkkitehti (IT Architect tai ICT Architect), Liiketoiminta-arkkitehti (Business Architect), IoT-ratkaisuarkkitehti (IoT Solution Architect), Data-arkkitehti (Data Architect) tai kokonaisarkkitehti (Enterprise Architect).

 

Työnantaja,
etsitkö tiimiisi digitaalista arkkitehtia?

Yhteydenottopyyntö

 

Digiarkkitehti,
vinkkaa itsesi mukaan suorahakuihin!

Vinkkaa tästä!