Rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittäminen Suomessa 2021

Työmarkkinan haasteiden kärkipaikalla on meille kaikille yhteinen este:
Tutut rekrytoinnin keinot eivät enää toimi. Työpaikkailmoituksia ei lueta, vaativiin asiantuntijatehtäviin ei tule hakemuksia. Tarvittavia osaajia ei tavoiteta, eikä parhaita paikanneta. Uusia keinoja osaajien tavoittamiseksi ideoidaan jatkuvasti ja oppia haetaan erityisesti markkinoinnin puolelta. 

Halusimme selvittää miten Suomessa on otettu markkinoinnin maailmasta tuttuja keinoja käyttöön rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisen viemiseksi seuraavalle tasolle. Koostimme kyselyn rekrytoinnin ja employer brandingin ammattilaisille.
Kyselyn avulla pyrimme luomaan kokonaiskuvan siitä, miten

1) rekrytointia ja työnantajamielikuvaa kehitetään Suomessa ja
2) mitkä ovat osa-alueita, jotka kaipaavat edelleen kehitystä.

Vuoden 2021 kysely toteutettiin helmikuussa 2021 ja siihen vastasi 74 rekrytointi, HR- ja EB-ammattilaista.

Yhteenveto kyselyn tuloksista

💎Inbound-rekrytointiin on jo perehdytty, mutta toteutus ontuu edelleen.
Vain harvassa yrityksessä inbound-kulttuuri on osa päivittäistä tekemistä.

💎Rekrytointeja ja/tai työnantajamielikuvaa edistävää sisältöä tuotetaan vielä satunnaisesti.
Vain harvat ovat luoneet tätä varten erillisen sisältöstrategian.

💎Kyselyyn vastanneista puolet kertoi jo hyödyntävänsä hakukoneoptimointia esim. blogikirjoitusten ja työpaikkailmoitusten osalta.
Hakukoneoptimoinnin teknisen auditoinnin on teettänyt vain harva yritys.

💎Sosiaalisen median kanaviin luodaan jo tottuneesti omaa orgaanista sisältöä (ei maksettua).
Maksetun mainonnan hyödyntämisessä on kuitenkin vielä paljon petrattavaa! 

💎Erilaiset web-analytiikan työkalut ovat myös vielä lähes täysin hyödyntämättömiä tiedonlähteitä!
Vain harvat tekevät päätöksiä ja kehitysehdotuksia, jotka tukeutuvat analytiikkaan.

💎Ensisijainen yhteistyökumppani rekrymarkkinoinnissa ja työnanatajamielikuvan kehitystyössä on oman organisaation markkinointi- tai viestintätiimi.

💎Vastaajat kokivat, että eniten parannettavaa on analytiikan ja datan hyödyntämisessä rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehityksessä.
Lisäksi inbound-kulttuurin sisäistäminen vaatii vielä työtä.

Tutustu kyselyn tuloksiin ja lataa maksuton raportti

Lataa raportti


 

Lue vielä nämä!