Miten puhua palkasta  rekrytoinnissa?

Palkkakeskustelu on yksi onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakivistä. 

Palkka on merkittävä yksityiskohta työsopimuksessa, joillekin se merkityksellisin. Silti palkasta on usein vaikea puhua - palkkatoivetta ei osata tai uskalleta kysyä, eikä palkasta ole tapana keskustella kevyeen sävyyn muutenkaan. Suomessa ei ole myöskään ollut tapana kertoa palkkatasoa työpaikkailmoituksissa, vaan työnhakijan on ollut pakko antaa palkkatoiveensa sokkona tietämättä, meneekö se ollenkaan oikealle “hehtaarille”.  Kuitenkin, kun alustava palkkatason tiedustelu on selvitetty jo prosessin alussa, ei jatkovaiheissa tule kiusallisia yllätyksiä vastaan.

Palkkakeskustelu tulee ainakin alustavalla tasolla käydä jo ensimmäisessä tapaamisessa kandidaatin kanssa läpi.

Palkkatoivetta tulisi kyetä tiedustelemaan jo ensimmäisessä tapaamisessa - tämä on myös kandidaatin kannalta kunnioittavaa. Mukavinkin hakijakokemus voidaan pilata sillä, että toivottua palkkatasoa ei tiedustella kuin vasta useiden tapaamisten jälkeen. Tällöin aikaa on käytetty runsaasti, mutta pahimmassa tapauksessa todetaan, että toivottuun tasoon ei kyetä.

Asiakkaiden suorahakutoimeksiantojen läpiviennissä näitä palkkatoiveiden tiedusteluja käydään Marblesilla vuodessa useita satoja. Asiakkaalta on määrittelypalaverissa saatu tietty palkkahaarukka, jota suorahakukonsultti pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan. Usein ensimmäinen tason tarkistus tehdään jo ensimmäisessä puhelussa, jotta voidaan selvittää, kannattaako prosessia jatkaa siitä eteenpäin. Nämä keskustelut ovat siis suorahakukonsultille aivan arkipäivää, mutta on ymmärrettävää, että tilanne voi olla hyvinkin erilainen vaikkapa ensi kertaa rekrytoivalle esihenkilölle. Palkasta voi todellakin olla vaikeaa puhua!

Palkkatoive on toive, ei välttämättä ehdoton vaatimus

Kandidaatti antaa pyydettäessä toiveen, joka ei ole yhtä kuin vaatimus. Palkkatoiveen pohjalta aloitetaan palkkaneuvottelut, jos siis prosessissa edetään sopimusneuvotteluvaiheeseen saakka. Kandidaatilta on hyvä tiedustella, miten hän itse näkee palkkatoiveensa - onko se toive, missä kulkee ehdoton kipuraja, mistä voi neuvotella jne.

Työnantajan on myös hyvä esitellä potentiaaliselle kandidaatille palkkausmallinsa ja työsuhde-etunsa jo aikaisessa vaiheessa - merkittäviä etuja ei kannata pitää piilossa, päinvastoin! Juuri näillä voidaan kilpaillussa osaajamarkkinassa erottua isostikin - kuitenkin muistaen, että joillekin ihmisille toimiston kahvivalikoima tai hedelmät eivät merkitse mitään, ainoastaan kk-palkalla on merkitystä. Tästä syystä avoin kommunikointi on palkka-asioissa tärkeää, jotta halutulle osaajalle voidaan tehdä aidosti houkutteleva työtarjous.

Tunnista kokeilijat

Etenkin suorahaun puolella konsultit kohtaavat säännöllisesti henkilöitä, jotka ilmoittavat kättelyssä palkkatoiveen, joka on selvästi yli totutun tason - siis kokeilevat kepillä jäätä. Tämä on erityisen tuttua IT-alalla. Kun kysyntä on kovaa, osa kokee voivansa ilmoittaa palkkavaatimuksekseen tähtitieteellisen summan. Kokenut konsultti tunnistaa nämä tyypit nopeasti. Ylikuumentuneessa markkinassa kokeilijoita tulee aina vastaan, mutta näiden palkkatoiveiden pohjalta ei vielä kannata vetää suurempia johtopäätöksiä. Voit tukeutua esimerkiksi palkkatoivedataan, jota olemme koostaneet suorahakujemme pohjalta avuksesi.

Lue vielä nämä!