Kun headhunter ottaa yhteyttä

Nykyään kuka tahansa voi saada headhunterilta puhelun tai yhteydenoton. Ja harvoin se tulee silloin, kun olet aktiivisesti hakemassa uusia töitä. Määrittäessä suhtautumistasi tällaiseen yhteydenottoon on hyvä ymmärtää headhunting prosessin luonnetta.

Oheisessa kuvassa olen hahmottanut sitä, miten prosessin edetessä toisaalta mukana olevien kandidaattien määrä supistuu ja toisaalta molempien osapuolten ymmärrys toisistaan kasvaa. Varsinkin prosessin alussa osapuolet päättävät etenemisestä toisesta tekemiensä olettamien varassa ja keskustelun avauksia tehdään massana. Vaikeissa hauissa yhteydenottoja voi olla jopa sata; houkuttelevissa (yleensä johtaja)positioissa puhutaan paristakymmenestä. Jokatapauksessa et ole ainoa, ja ensimmäisestä yhteydenotosta on pitkä matka työsopimukseen. 

Headhunter prosessin eteneminenKuva: Osapuolten ymmärrys toisistaan syventyy sitä mukaa, kun suorahaku etenee.

1. Ensivaikutelma uramahdollisuudesta

Yleensä ensimmäisessä viestissään tai puhelussaan headhunter kuvaa vain pääpiirteissään sen, mistä tehtävässä on kyse. Alkuvaiheessa prosessia sinun ja headhunterin yhteinen tavoite on selvittää kolme asiaa: 

  1. Onko sinulla valmiudet menestyä kyseisessä tehtävässä?

    Vaikka sinuun on otettu yhteyttä, se ei tarkoita, että olisit välttämättä pätevä henkilö tehtävään. Se tarkoittaa, että saattaisit olla. Headhunter nimittäin nojaa tässä vaiheessa keskusteluita omaan ensivaikutelmaansa sinusta. Jos et ole kuvannut LinkedIn-profiilissasi keskeisiä osaamisiasi, saavutuksistasi ja uratavoitteitasi, headhunterilla voi olla korkeintaan valistunut arvaus näistä. LinkedIn-profiilisi tietojen pitäminen ajantasalla lisää saamiesi yhteydenottojen osumatarkkuutta, mutta ei välttämättä määrää. 

  2. Tarjoaako tehtävä uramahdollisuuden, johon olisi syytä tarttua?
    Jos ja kun olet jo töissä, et etsi mitä tahansa työtä vaan parempaa työtä. Työtehtävän paremmuus koostuu monesta komponentista. Yksi tapa vertailla työtehtäviä on tarkastella erikseen 1) lyhyen jänteen asioita kuten kompensaatiota ja sijaintia 2) keskipitkän aikajänteen asioita, kuten työn sisältöä ja haasteita sekä 3) pitkän aikajänteen asioita kuten mahdollisuuksia kasvaa työssä ja esimiehen / yrityksen kykyä tukea tässä. Nyrkkisääntönä voitaisiin sanoa, että uramahdollisuuteen kannattaa tarttua mikäli nämä kolme aspektia yhteenlaskettuna muodostavat yli 30 prosentin parannuksen nykyiseen positioosi. Ei kannata keskittyä vain palkkaan ja sijaintiin, vaan katsoa uramahdollisuutta pitemmällä aikahorisontilla. 

  3. Ovatko ajankohta ja olosuhteet otolliset vaihtaa työpaikkaa?
    Yksi tyypillisimmistä headhuntereiden saamista vastauksista on, että tehtävä vaikuttaa kiinnostavalta, mutta ajankohta työpaikan vaihdolle ei ole oikea. On myös ok kieltäytyä keskustelusta, kiittää mielenkiintoisesta uramahdollisuudesta ja sanoa, ettei ajankohta nyt ole oikea. Jos tiedossasi on tulevaisuudessa häämöttävä projektin vaihtuminen tai muu uran taitekohta, voit mainita sen ajankohdasta viestissäsi ja verkostoitua headhunterin kanssa. 

2. Tarkempi perehtyminen tehtävään

Jos uramahdollisuudesta saamasi ensivaikutelma on positiivinen, seuraava vaihe on perehtyä tarkemmin sen taustoihin. Lisäksi, että tutustut itseksesi tarkemmin työnantajaan, voit myös pyytää tarkasteltavaksi lisätietoja tehtävästä. Yleensä tässä vaiheessa prosessia myös keskustellaan tehtävästä tarkemmin puhelimessa, joka on hyvä paikka esittää keskeiset, sinulle avoimeksi jääneet, kysymykset. 

Jos tehtävä ei vaikuta merkittävästi nykyistä rooliasi haasteellisemmalta tai saat keskimääräistä parempaa palkkaa, kannattaa rekrytoijalta etukäteen selvittää roolin palkkahaitari tai kertoa itse, missä haarukassa odotuksesi ovat. Usein tämän asian selvittäminen etukäteen säästää kaikkien aikaa. Teeman esille nostamisessa on toki syytä varmistaa, ettei headhunter saa vaikutelmaa, että vaihtaisit työtä vain rahan vuoksi. Lisäksi kannattaa alleviivata, ettei nyt ole kyse lopullisesta palkkatoiveesta tai neuvotteluista - varmistat vain, että osapuolten odotukset ovat suunnilleen yhtenevät. 

3. Konsultin haastattelu

Jos tehtävä perehtymisenkin jälkeen vaikuttaa kiinnostavalta, on seuraavana askeleena yleensä haastattelu konsultin kanssa. Siinä missä hän on tähän asti ollut enemmän niin kutsutussa myyjän roolissa, eli pyrkinyt herättämään kiinnostuksesi tehtävään, viimeistään haastattelussa roolit vaihtuvat ja sinun tulee vakuuttaa hänet soveltuvuudestasi ja motivaatiostasi tehtävään.

4. Toimeksiantajan haastattelu

Ammattitaitoinen headhunter pyrkii esittelemään asiakkaalleen vähintään kolme hyvää kandidaattia. Tässä vaiheessa vastuu rekrytointiprosessista siirtyy asiakkaalle. Riippuen yrityksestä, haastattelukierroksia voi olla useita ja ne voivat sisältää psykologisen soveltuvuusarvioinin. Rekrytointiprosessi etenee tästä eteenpäin kuten mikä tahansa muukin yrityksen rekrytointiprosessi - keskusteluyhteys vain sattui avautumaan headhunterin toimesta. 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Kannattaako headhunterin kanssa verkostoitua?

Vaikka rekrytointiprosessinne ei menisikään maaliin voit luoda LinkedIn:ssä yhteyden headhunteriin. Tämä kannattaa tehdä erityisesti jos haluat hänen ottavan jatkossakin yhteyttä sinuun vastaavien tehtävien varalta. Yhtedet laajat verkostot omaaviin headhuntereihin parantavat myös näkyvyyttäsi kaikkien rekrytoijien LinkedInssä tekemissä hauissa. 

Miten varmistan, että minuun otetaan yhteyttä?

Mikälli haluat tulla löydetyksi ja saada enemmän yhteydenottoja rekrytoijilta, ykkösasia on pitää oma LinkedIn-profiilisi edustavana ja ajantasalla. Käytännössä kaikki suorahakuyritykset käyttävät pääasiallisena etsimisen kanavanaan nykypäivänä LinkedIn:iä. Lisäksi oman CV:nsä voi lähettää suoraan avoimena hakemuksena suorahakuyrityksille sekä erilaisiin CV-pankkeihin, kuten työvoimatoimisto, Monster, Oikotie tai Stackoverflow. Näistä kandidaatteja etsivien rekrytoijien määrä on kuitenkin marginaalinen verrattuna LinkedIniin. 

Jos et halua yhteydenottoja rekrytoijilta, mainitse siitä Linkedin-profiilissasi. 

Mistä tiedän, että mahdollisuus on riittävän kiinnostava, että siihen kannattaa tarttua?

Työpaikan vaihto on työntekijälle aina mahdollisuuden lisäksi riski, ja siihen ei kannata lähteä huvin vuoksi ilman selkeää upsidea. Sinun on hyvä tehdä itsellesi selväksi, mitä toivot uraltasi tulevaisuudessa ja miltä osin nykyinen organisaatiosi ei tue sinua uratoiveidesi saavuttamisessa? Vauhdittaisiko tarjottu mahdollisuus urakehitystäsi ja oppimistasi? Olet ensisijaisesti itse vastuussa ammatillisesta kehittymisestäsi ja työssäoppimisestasi, koska se luo pohjan arvollesi työmarkkinoilla. Jos urasi polkee paikallaan ja ennen pitkää osaamisellesi ei ole enää kysyntää, et voi syyttää tästä työnantajaasi. Kannattaa siis miettiä näitä ennen kuin on liian myöhäistä. 

 

Digitalouden ammattilainen!
Vinkkaa itsesi mukaan Marblesin-suorahakuihin.

Jos satut olemaan joko analytiikka, it, markkinointi, bisnes tai design -alan osaaja kannattaa vinkata itsesi mukaan tuleviin suorahakuihimme. Se käy helposti LinkedIn-profiilisi avulla.

Vinkkaa tästä!

Lue vielä nämä!