Ammatti

Product Owner

Bisneksen ja IT:n välinen tulkki, pitää kehityksen langat käsissään

Product Owner eli tuoteomistajalla on keskeinen rooli ketterissä ohjelmistokehitystiimeissä, erityisesti Scrum-menetelmää noudattavissa tiimeissä. He ovat vastuussa tuotteen kehittämisestä ja sen tuomasta arvosta asiakkaille. Heidän työnsä keskittyy jatkuvan arvon tuottamiseen ja priorisointiin, mikä auttaa varmistamaan, että tiimi keskittyy oikeisiin asioihin kussakin kehitysvaiheessa.

Nämä työtehtävät  kuuluvat tyypillisesti Product Ownerin vastuualueeseen:

  1. Tuotteen vision määrittely: Heidän tehtävänään on kommunikoida ja vastata  siitä, että tiimi ymmärtää selkeästi tuotteen vision ja sen tarkoituksen. 

  2. Backlogin hallinta: Ylläpitää tuotteen kehityksen backlogia, joka sisältää kaikki tehtävät ja ominaisuudet, jotka on toteutettava. He priorisoivat backlogin kohteita arvon perusteella ja varmistavat, että tiimi työskentelee tärkeimpien asioiden parissa.

  3. Käyttäjätarinoiden ja -vaatimusten määrittely: Työskentelee yhdessä sidosryhmien ja käyttäjien kanssa määritelläkseen tuotteen vaatimukset ja tarinat.

  4. Sidosryhmäviestintä: Toimii linkkinä tiimin ja sidosryhmien välillä. He kommunikoivat sidosryhmien tarpeista ja odotuksista tiimille.

  5. Jatkuvan palautteen kerääminen: Kerää jatkuvaa palautetta tuotteesta käyttäjiltä ja sidosryhmiltä. Tämä auttaa arvioimaan tuotteen suorituskykyä ja tekemään tarvittavia muutoksia prioriteetteihin ja suunnitelmiin.