Työnantajalle

Perehdytys

Perehdyttäminen eli onboarding on tärkeä osa työntekijäkokemuksen rakentamista. Prosessi on monivaiheinen ja vaatii huolellista valmistautumista. On tärkeää suunnitella, kuinka uusi ammattilainen saadaan saumattomaksi osaksi uutta työyhteisöään.
Kuva Matista ja Michaelista

Työntekijäkokemus ja onboarding kulkevat rinnatusten. On tärkeä huomioida tulevan työntekijän polku työnhakijasta työntekijäksi rekrytointivaiheesta alkaen.  Sanotaan, että on tärkeä kysyä kysymyksiä työhaastatteluissa - ne ovat usein niitä kysymyksiä, joihin perehdytyksessä pitää pystyä vastaamaan.

Onboarding ei ole vain niin kutsuttu "sisäänajoprosessi" vaan yritykselle ja työntekijälle arvokas kokemus!

 

Työnhakijakokemuksesta perehdytykseen

Työnhakijakokemusta ei suinkaan tule irrottaa täysin itsenäiseksi kokonaisuudekseen, sillä se muuttuu sulavasti työntekijäkokemukseksi ja sitä kautta työntekijälähettilyydeksi. Ennen lähettilyyttä on kuitenkin aloitettava työskentely hyvin suunnitellun ja toteutetun perehdytyksen kautta. 

Huomioithan työnhakijakokemus ja kandidaattikokemuksen välisen eron, jälkimmäisellä tarkoitetaan suorahakuprosessiin kutsuttuja kandidaatteja - ei työnhakijoita! Jos työnhakijat kokevat, että heitä ei hakuprosessin aikana huomioida eivätkä he saa kaipaamaansa informaatiota prosessin etenemisestä, he pettyvät. Huono rekrytointiviestintä vaikuttaa myös työnantajabrändiin ja saattaa heikentää reilusti työnhakijakokemusta, kuten blogimme muistuttaa.

Työntekijän ja esimiehen tuki

Olemme vahvasti erikoistuneet digitalouden ammatteihin ja kouluttaudumme jatkuvasti itsekin mm. digitaalisen markkinoinnin ja myynnin sekä analytiikan saralla. Olemme lähellä digiammattilaisia ja puhumme heidän kanssaan samaa kieltä. Ymmärrämme digitalouden uusien ammattien sekä ammattilaisten vaatimukset ja muutokset. Onboardingissa onkin tärkeä huomioda ennen kaikkea uusi työntekijä, mutta myös ympärillä oleva tiimi ja esimies. 

Soveltuvuusarviointi ja yksilöity perehdytys

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja työntekijän ja esimiehen perehdytykseen. Onboarding voidaan räätälöidä palkattavan henkilön soveltuvuusarvioinnin perusteella, yksilöidysti. Tällöin huomioidaan kokonaisuus työntekijän, esimiehen ja yrityksen näkökulmista. 

Onboarding-workshop

Räätälöidään teille sopiva Onboarding-ohjelma!

Ota yhteyttä
Kuva haastattelusta

Tutustu Marblesin konsultteihin

Rekrytoinnin huippuammattilaiset apunasi!

Näytä kaikki yhteystiedot