Onboarding 

Perehdyttäminen eli onboarding on tärkeä osa työntekijäkokemuksen rakentamista. Prosessi on monivaiheinen ja se vaatii huolellista valmistautumista. Tärkeintä on suunnitella, kuinka työskentely aloitetaan ja saadaan uusi ammattilainen saumattomaksi osaksi työyhteisöä.

Työntekijäkokemus ja onboarding kulkevat rinnatusten. On tärkeä huomioida tulevan työntekijän polku työnhakijasta työntekijäksi rekrytointivaiheesta alkaen.  Sanotaan, että on tärkeä kysyä kysymyksiä työhaastatteluissa - ne ovat usein niitä kysymyksiä, joihin perehdytyksessä pitää pystyä vastaamaan.
Onboarding ei ole vain niin kutsuttu "sisäänajoprosessi" vaan yritykselle ja työntekijälle arvokas kokemus!

Työnhakijakokemuksesta perehdytykseen

Työnhakijakokemusta ei suinkaan tule irrottaa täysin itsenäiseksi kokonaisuudekseen, sillä työnhakijakokemus muuttuu sulavasti työntekijäkokemukseksi ja sitä kautta työntekijälähettilyydeksi. Ennen lähettilyyttä on kuitenkin aloitettava työskentely hyvin suunnitellun ja toteutetun perehdytyksen kautta. 

Huomioithan työnhakijakokemus ja kandidaattikokemuksen välisen eron, jälkimmäisellä tarkoitetaan suorahakuprosessiin kutsuttuja kandidaatteja - ei työnhakijoita!  Lue aiheesta lisää kandidaattikokemus- ja työnhakijakokemus-blogikirjoituksista. 

Työntekijän ja esimiehen tuki

Olemme vahvasti erikoistuneet digitalouden ammatteihin ja kouluttaudumme jatkuvasti itsekin mm. digitaalisen markkinoinnin ja myynnin sekä analytiikan saralla. Olemme lähellä digiammattilaisia ja puhumme heidän kanssaan samaa kieltä. Ymmärrämme digitalouden uusien ammattien sekä ammattilaisten vaatimukset ja muutokset. Onboardingissa onkin tärkeä huomioda ennen kaikkea uusi työntekijä, mutta myös ympärillä oleva tiimi ja esimies. 

Soveltuvuusarviointi ja yksilöity perehdytys

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja työntekijän ja esimiehen perehdytykseen. Onboarding voidaan räätälöidä palkattavan henkilön soveltuvuusarvioinnin perusteella, yksilöidysti. Tällöin huomioidaan kokonaisuus työntekijän, esimiehen ja yrityksen näkökulmista. 

Onboarding_workshop

Onboarding-
workshop

Räätälöidään teille sopiva
Onboarding-ohjelma!

Ota yhteyttä!

konsultti_marbles

Tutustu Marblesin
konsultteihin

Rekrytoinnin huippuammattilaiset 
apunasi!

Yhteystiedot