Project Manager

Vision johtaminen lopputuotteeksi

 

Project Managerin Palkka

4500–5700 €/kk
*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Project Managerin Koulutus

Projektipäälliköillä on usein tietojenkäsittelytieteen korkeakoulutus.

Muut vaatimukset

Projektinhallinnan työkalujen hallitseminen.

project_manager_palkka, projektipäällikön palkka

Työnkuva

Ketterä ohjelmistokehitys vaatii visionäärisen ja tilannetajuisen projektien vetäjän. Proikkari tietää, mitä ohjelmistojen tai sovelluksien tulee tarjota käyttäjälle nyt ja tulevaisuudessa, ja myös, mitä kilpailijat tarjoavat markkinoilla. Hän ymmärtää hyvin web- ja mobiilipalveluiden teknologiset tasot: palvelimet, verkon, tietokannat, logiikan, sovellukset, rajapinnat ja käyttöliittymän. Hän osaa myös tulkita teknologiaa myynnin ja markkinoinnin rajapinnassa. 

Projektipäällikön yhteistyö on tiivistä mm. Product Ownerien, Arkkitehtien, DeveloperienData-analyytikkojen ja UI/UX Designereiden kanssa, digimarkkinoinnin guruja unohtamatta.  Hän on sosiaalisten tilanteiden taitaja, jonka kanssa yhteistyö sujuu ja juttu luistaa. Projektien taitaja hallitsee projektin edistämisen mallit, palvelumuotoilun asiakaslähtöiset periaatteet ja hermonsa – tällä tyypillä pysyy pää kylmänä.

Nimikkeet

Tässä roolissa nimikkeet ovat kehittyneet varsin kirjaviksi, konsulttiyhtiöillä, suuryrityksillä ja start-upeilla on kaikilla omat toisistaan poikkeavat nimikekulttuurinsa. Vakiintunein nimike Suomessa kuitenkin lienee joko Project Manager tai suomalaisittain projektipäällikkö sekä puhekielessä proikkari. Suurimmat erot työarjessa ovat pitkälti työn sisällöissä.

 

Työnantaja,
etsitkö tiimiisi projektipäällikköä?

Yhteydenottopyyntö

Projektipäällikkö,
vinkkaa itsesi mukaan suorahakuihin!

Vinkkaa tästä!