Service Designer ,

Palvelumuotoilija

 Inhimillinen ja ymmärrettävä digitaalinen palvelu.

Palvelumuotoilija työskentelee asiakaslähtöisyys edellä. Hän on verkkopalvelujen innovaattori, suunnittelija ja käytännön kehittäjä, jonka intohimona on kirkastaa palvelun tarkoitus ja hyöty loppuasiakkaalle. Käyttäjä- tai asiakasymmärrys ovat tässä työssä kaiken a ja o.

Palvelumuotoilijan työmenetelmät vaihtelevat tuotemuotoilusta käyttäjähavannointiin, mutta yhteneväistä niille on inhimillisen toimintalogiikan ymmärtäminen. Tämä verkkopalveluiden supersosiologi puurtaa harvemmin yksin, ja suunnittelutiimiin voikin kuulua monenlaisia osaajia arkkitehdistä liikkeenjohdon asiantuntijaan ja Web-analyytikosta Mobile Developeriin. Taustaltaan palvelumuotoilija voi olla mitä vaan ihmistieteilijästä diplomi-insinööriin – tärkeintä on se, että käyttäjä- tai asiakaslähtöisyys ovat hallussa.

Service Designerin palkka

4000-5500€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Service Designerin koulutus

Design-, teknillinen, kaupallinen tai sosiologinen korkeakoulutus