Enterprise Architect

Tulkki liiketoiminnan ja teknologian kehittäjien välissä

Kokonaisarkkitehtiä tai yritysarkkitehtiä voidaan luonnehtia suunnittelijaksi, jonka tehtävänä on ymmärtää, kuvata, viestiä ja kehittää kokonaisarkkitehtuuria. Hän toimii tulkkina liiketoiminnan ja teknologian kehittäjien välissä. Kokonaisarkkitehti kykenee tuottamaan laajoja arkkitehtisuunnitelmia sekä pystyy ohjaamaan näiden ketterää toteutustyötä. Vastaa yleensä CIO/CTO:lle.

Kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueille on isommissa yrityksissä omat erityisarkkitehtinsä. He voivat toimia esimerkiksi tehtävänimikkeillä, kuten Tietoarkkitehti (Information Architect), Infra-arkkitehti (Infrastructure Architect), Teknologia-arkkitehti (Technology Architect), IT-arkkitehti tai ICT-arkkitehti (IT Architect tai ICT Architect), Liiketoiminta-arkkitehti (Business Architect), IoT-ratkaisuarkkitehti (IoT Solution Architect), Data-arkkitehti (Data Architect) tai Digiarkkitehti (Digital Architect).

Enterprise Architectin palkka

5000-7500€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2017-2018.

Enterprise Architectin koulutus

Tekninen korkeakoulutus.