• Marbles
  • Video: Research Director Viola Strandberg

Video: Research Director Viola Strandberg


Videolla Research Director Viola Strandberg avaa mitä tehdään etnografisessa tutkimustoimistossa.
Miten tähän ammattiin tullaan? Entä mikä on Violan koulutustausta ja mitä ammatissa menestyminen hänen mielestä edellyttää?