Miksi käyttää suorahakua?

Headhuntingia on pidetty perinteisesti johtajahaun välineenä. Viime vuosina esimerkiksi digialan ammattilaisia on entistä enemmän löydetty suorahakuprojekteilla. Miksi? Yksi konkreettinen syy on aika. Suorahakuprojekti tuo näkyväksi sen, miten paljon rekrytointiprosessit vievät aikaa ja energiaa. Monesti ajatellaan, että rekrytointi hoituu siinä samalla muiden hommien ohessa.
Kokemuksemme mukaan suurimmassa osassa tapauksissa rekrytointiin vaatima aika kuitenkin aliarvioidaaan.

Esimerkiksi asiantuntijatyön ohessa työstetty rekrytointiprosessi tuottaa yllättävän paljon hommia, joiden vaatima energia on pois itse asiantuntijatyöstä.

Perinteinen rekrytointiprosessi koostuu eri osa-alueista, joista jokainen vaatii oman aikansa:

 • Kokonaisuudessaan prosessin koordinointi
 • Haetun profiilin määrittely
 • Ilmoitustekstin kirjoittaminen
 • Ilmoitustekstin lisääminen verkkosivuillle + jakaminen eri kanavissa
 • Hakijoiden kysymyksiin vastaaminen
 • Hakemusten läpikäynti
 • Kalentereiden aikataulutus
 • Ensimmäisen kierroksen haastatteluihin kutsuminen
 • Kommunikaatio jatkoon valittujen ja jatkosta karsiutuneiden kanssa
 • Toisen kierroksen haastatteluihin kutsuminen
 • (Lisähaastattelukierrokset)
 • Mahdollisten soveltuvuusarviointien järjestely ja koordinointi
 • Valinta
 • Valinnasta ilmoittaminen sekä valitulle että karsiutuneille.

Kun rekrytointiprosessia hoidetaan muun työn ohella, pitää olla erityisen tarkkana asiakaskokemuksen eli hakijakokemuksen kanssa. Vaara on, että hakijoiden tiedusteluihin ei ehditä vastaamaan ja asiat menevät pieleen tässä kohtaa heikon kommunikaation vuoksi.

Hakijakokemuksen kannalta on myös todella tärkeää se, että prosessissa rannalle jääneille kandidaateille jää hyvä fiilis prosessista. Saattavathan he olla avainhenkilöitä yrityksen seuraavissa hauissa. Siksi kommunikaatioon tulisi käyttää mieluummin liikaa aikaa kun liian vähän, jotta jokainen kandidaatti tietää varmasti, missä vaiheessa projektia mennään.

Jokainen rekrytointia tehnyt tietää myös sen, miten prosessi saattaa keskeytyä tai katketa jonkin täysin jonkin yrityksen sisäisen syyn takia. Esimerkiksi strategian muutos voi tulla yhtäkkiä ja keskeyttää rekrytointiprosessin. Tällöin on kommunikaatio on kahta tärkeämpää – ketäpä ei ärsyttäisi se, että ensin ollaan kauhean kiinnostuneita ja sitten ei kuulukaan yhtään mitään. Suorahakukonsultit pitävät rekrykandidaatit ajan tasalla tilanteen etenemisestä. 

Ketä me etsimme suorahakuprojekteissa vuonna 2017? Lue bloggauksemme! 
Jos taas olet HR:stä, sinua saattaisi kiinnostaa, miten suorahaku voi tukea HR:n työtä.

Lue vielä nämä