Tehosta rekrytointia inbound-markkinoinnin parhailla käytännöillä!

Inbound-rekrytointi on moderni tapa ajatella rekrytointia inbound-markkinoinnista tutuin keinoin. Siinä pyritään sitouttamaan potentiaalisia kandidaatteja yritykseen, ennen kuin he edes harkitsevat työpaikan vaihtamista. Kokonaisuuteen liittyy kuusi tärkeää aspektia, jotka hallitsemalla rekrytoija pystyy toteuttamaan inbound-rekrytointia tehokkaasti.

Esimiehet-ja-johtajat

1. Inboundin ymmärtäminen

Inbound-rekrytointia aloittaessa on tärkeää ymmärtää inbound käsitteenä. Se on hyvin strategista ja pitkäjänteistä toimintaa, joka ei ole se kaikkein nopein reitti onneen. Inbound-rekrytoinnissa toimitaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Onkin realistista pyrkiä vaikuttamaan potentiaalisiin kandidaatteihin inbound-markkinoinnin keinoin jopa useamman vuodenkin ajan ennen ensimmäistä yhteydenottoa tai face to face-tapaamista. 

2. Sisällöt
Sisällöillä on suuri merkitys inbound-rekrytoinnissa. Niiden avulla potentiaalisille kandidaateille voidaan tuottaa lisäarvoa ja tarjota ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Inbound-rekrytoinnissa on tärkeää luoda sisältöstrategia, jonka tarkoituksena on tukea ja välittää eteenpäin yrityksen työnantajamielikuvaa. 

3. Löydettävyys ja hakukoneoptimointi

On tärkeää ymmärtää, mitä kanavia potentiaaliset kandidaatit käyttävät työpaikkojen etsimiseen ja miten heidät tavoitetaan. Nämä selvittämällä yritys osaa jakaa sisältöjään heille oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Lisäksi on tärkeää olla tietoinen siitä, miten yrityksen luomat sisällöt näkyvät hakukoneissa ja mitä yrityksestä puhutaan verkossa.

4. Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tärkeä osa yrityksen inbound-rekrytoinnin strategiaa. Yrityksen pitää tietää, mihin hakusanoihin on
kannattavaa panostaa rahallisesti, jotta saadaan mahdollisimman paljon relevanttia liikennettä sivuille.

5. SoMe-mainonta

Facebook-, Instagram-, sekä LinkedIn-mainonnalla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia rekrytoinnissa. Maksettua mainontaa
toteuttaessa tulee kuitenkin huomioida, minkälaista sisältöä eri kanaviin tuotetaan oikean kohderyhmän tavoittamiseksi. Kampanjoiden tuloksia mittaamalla ja analysoimalla voidaan tehdä johtopäätöksiä, mikä toimii ja mikä taas ei. 

6. Mittaaminen ja analytiikan rakentaminen

Inbound-rekrytointia ei voi toteuttaa hakuammunnalla, vaan on tärkeää mitata ja analysoida jatkuvasti kampanjoiden tuloksia ja tarkastella sitä, mikä on tuottavaa. Mittareina voi toimia yrityksestä riippuen esimerkiksi NPS-kyselyt kandidaateille tai kampanjan tavoittaman
yleisön analysointi Google Analyticsin avulla. 


Rekrytoija!

Opi tässä blogikirjoituksessa esitellyt asiat ja muut inbound-rekrytoinnin salat alan huippujen johdolla
 Marblesin Inbound meets HR -verkkokoulutuksessa! Koulutus on ammattilaisille maksuton.

Aloita opiskelu


inboundrekrytointi

Melinda Mäkinen on valmistumisen kynnyksellä oleva tradenomiopiskelija, joka työskentelee
Marblesilla digialan ammattilaisten tutkijana. Melinda kirjoitti opinnäytetyönsä Marblesille
aiheesta "Inbound-rekrytoinnin menetelmät suorahaun tukena." 

 

Lue vielä nämä